Kopfoto 2018-2019
 
Untitled Document

 

Inschrijving

Inschrijven kan alleen schriftelijk geschieden door het invullen van een aanmeldingsformulier.

Wilt u zichzelf, of uw zoon/dochter aanmelden als leerling van de Balletstudio, dan kunt u het aanmeldingsformulier 2018-2019 downloaden, invullen en opsturen naar ons e-mailadres, of inleveren bij de Balletstudio. Mocht een lesuur vol zitten, dan kunt u eventueel op de wachtlijst geplaatst worden.
Wilt u vooraf bij de administratie van onze Balletstudio even nagaan, of er wachtlijsten zijn? Het mailadres is balletstudiodorristitulaer@live.nl  

Het kan voorkomen, dat er voor een les te weinig leerlingen zijn. Die komt hierdoor dan te vervallen.Over het algemeen is het minimum 8 leerlingen per les. Voor de beroepsklassen Advanced 1 en Advanced 2 geldt een minimum van 6 leerlingen per les.