Kopfoto 2018-2019
 
Untitled Document

 

Afmelden

Beƫindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De vakantiemaanden juli en augustus tellen niet mee.
Gebruikt u hiervoor uitsluitend het formulier, dat u hier kunt downloaden.
Restitutie van lesgeld is helaas niet mogelijk.

 

Verzuim

Afwezigheid wegens ziekte of anderszins dient tijdig kenbaar gemaakt te worden.
Probeer bij telefonische afmeldingen bij voorkeur te bellen tussen 11.00 uur en 13.00 uur en anders (tijdens lesuren) bij het wisselen van de groepen, om verstoringen van de lessen zoveel mogelijk te voorkomen (zie lesrooster elders op deze site).

 

Schorsing

De leraressen behouden zich het recht een leerling na kennisgeving niet meer tot de les toe te laten. Na aanvang van de les worden de leerlingen niet meer toegelaten.